PNO nos medios

Exemplo da presenza dos proxectos da Asociación Ponte… nas Ondas! nos medios de comunicación. (Ano 2018)