6º CONGRESO INTERNACIONAL

20 ANIVERSARIO DA CONVENCION DE SALVAGARDA
DO PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL (PCI) DA UNESCO

PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL
E EDUCACIÓN

Ponte entre escola e sociedade

16, 17 e 18 novembro de 2023

Este ano 2023 cúmprense 20 anos da aprobación da Convención da UNESCO do PCI e consideramos un bo momento para reflexionar sobre os efectos da sua aplicación despois de dúas décadas de funcionamento, e tamén sobre o papel da educación superior na identificación, valoración, interpretación e dinamización do PCI a través da educación, entendida esta nunha perspectiva holística. A organización “Ponte….nas ondas!”, ONG consultora da UNESCO desde 2015 e recoñecida en 2022 como modelo de boas prácticas do PCI na UNESCO, o Centro de Cultura Popular Xaquín Lourenzo, a “Facultade de Educación e Traballo Social” da Universidade de Vigo e a Universidade Trás-Os-Montes e Alto Douro (UTAD), organizan este encontro en colaboración coas institucións, universidades e outras organizacións do PCI co propósito de dar impulso ao uso educativo do PCI.

LUGAR: OURENSE (Galicia) e VILARELHO DA RAIA (Chaves- Portugal)

PONTE…NAS ONDAS!
(http://pontenasondas.org/)

FACULTADE DE EDUCACIÓN E TRABALLO SOCIAL – UNIVERSIDADE DE VIGO
(http://fcce.uvigo.es/es/)

UNIVERSIDADE DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO (UTAD)
(https://www.utad.pt)

CENTRO DE CULTURA POPULAR XAQUÍN LOURENZO– Deputación Provincial de Ourense (Galiza)
(http://www.ccpxaquinlorenzo.es/)

• Deputación provincial de Ourense
• Concello de Ourense
• Ministerio de Cultura de España
• Ministério de Cultura de Portugal
• Ministério da Educação de Portugal
• Ministerio de Educación de España
• Concello de Ourense
• Concello de Oímbra
• Deputación provincial da Coruña
• Centro Cultural de Vilarelho da Raia (Chaves)
• Vicerrrectoría Campus de Ourense. UVIGO
• Centro Formação Vale do Minho
• Universidades e institutos politécnicos da Eurorrexión Galicia-Norte de Portugal
• CRIA (Centro em Rede de Investigação em Antropologia) – Portugal
• SIPS (Sociedad Iberoamericana de Pedagogía Social)
• Nova Escola Galega
• Revista Pasos

PROGRAMA

FACULTADE DE EDUCACIÓN E TRABALLO SOCIAL – EDIFICIO DE FERRO

SESIÓN DE MAÑÁ
SALA EMILIA PARDO BAZÁN

9:30: Recepción de participantes (mostras de PCI)

10:00 Fórum sobre o PCI na educación.
– Conferencia de abertura.
Aniceto Delgado (IPHA Instituto Patrimonio Histórico Andalucía España)
David Felismino (ICOMOS Portugal)
Modera: Xerardo Pereiro. UTAD

11:30: Intervalo para café.

11.45: Mesa redonda aberta sobre a integración do PCI na educación.
-Oradores:
Carla Patrícia da Silva Ribeiro (Instituto Politécnico do Porto)
Luis Costa Vázquez (Universidade de Vigo)
Prof.a Dr.a Glória Solé (Universidade do Minho)
Modera: Paulo Jablonski (AGANTRO)

13:30: Sesión oficial de abertura institucional.

14:00: Xantar

SESIÓN DE TARDE
SALA EMILIA PARDO BAZÁN

16:00: Reunión de traballo cos presidentes das Facultades de educación e centros de formación do profesorado, responsables das licenciaturas en educación e formación do profesorado da Eurorrexión Galicia-Norte de Portugal.
Obxectivo: Analizar o papel do PCI na formación dos profesores e as posibilidades de integración do PCI galego-português nos currículos das titulacións educativas.
Coordina: Xosé Manuel Cid (Decano Facultade de Educación e Traballo Social)

17.00/17.15: Intervención de Ana Ruíz – Entidade do patrimonio vivo. UNESCO.

17:00/19.00: Mesa de reflexión e intercambio de experiencias de boas práticas co PCI inscritas na UNESCO na península ibérica. Participantes:
• A experiencia do Museo de Puçol en Elxe (Alacant)
• A experiencia de revitalización do saber tradicional da Cal de Morón (Sevilla)
• A metodoloxía de inventario do PCI do Montseny (Catalunya)
• O modelo Ponte…nas ondas! de boas prácticas. Escolas “modelo PNO!”

Modera: Alicia González Barreiro (UVIGO)

19:15 /21:00: Conferencia de Agustín Escolano Benito (CEINCE, Centro Internacional de Cultura Escolar de Berlanga de Duero)

Modera: Xosé Manuel Cid (UVIGO)

FACULTADE DE EDUCACIÓN E TRABALLO SOCIAL – EDIFICIO DE FERRO

SESIÓN DE MAÑÁ
SALA EMILIA PARDO BAZÁN

9:30/11:30: Mesa de comunicacións de boas prácticas co PCI.
Modera: Rosana Martínez Román (UVIGO)

11:30: Intervalo para café.

EDIFICIO POLITÉCNICO
SALA MARIE CURIE

12:00 /13:30: Acto de entrega de premios do 6º Concurso: “As imaxes do patrimonio”, organizado por Ponte…nas ondas! Ver: http://escolasnasondas.com/6o-certame-de-recolla-das-imaxes-e-podcasts-do-patrimonio-inmaterial-galego-portugues/?lang=pt-pt

• Actuación musical de Uxía Lambona e a Banda Molona

14:00: Xantar.

SESIÓN DE TARDE
SALA EMILIA PARDO BAZÁN

16:00/18:30: Mesa de experiencias do PCI na Eurorrexión Galiza-Norte de Portugal
• Escola Básica de Torneiros- Agrupamento de Escolas Morgado de Mateus, Vila Real – Projeto “Raízes”
• Agrupamento de Escolas Bento da Cruz, Montalegre – Projeto “PCI e turismo”.
• IES Fontexería, Muros- As imaxes do patrimonio no Fontexería
• IES de Ponte Caldelas – O monte vivo

Modera: Raquel Rey Vilas (UVIGO)

18:30: Intervalo para café.

19.00: Conferencia ibérica sobre PCI “a dúas bandas”.

Oradoras: Celeste Jiménez de Madariaga (Universidad de Huelva) e Clara Cabral (Comissão Nacional da UNESCO de Portugal).

Modera: Santiago Veloso (PNO!)

20:30: Mostra do patrimonio cultural galego-portugués a cargo do grupo Castrofloxo.

FACULTADE DE EDUCACIÓN E TRABALLO SOCIAL – EDIFICIO DE FERRO

SESIÓN DE MAÑÁ
SALA EMILIA PARDO BAZÁN

10:00/ 12.00: Fórum de iniciativas do PCI da fronteira “portugalega” -o PCI no territorio. Obxectivo: Identificar e caraterizar as institucións do PCI da raia, auscultar as súas necesidades e crear unha rede de iniciativas do PCI da raia portugalega.

-Participantes:
• O Centro do Património Cultural Imaterial Galego-português (Valença do Minho).
Presenta: Álvaro Campelo (Universidade Fernando Pessoa)

• Museos, centros de interpretación e iniciativas do PCI na “raia” galego-portuguesa.
Moderan: Cesar Llana e Álvaro Campelo

12:00: Sinatura de protocolo e compromiso de participación na “Rede de iniciativas do PCI da raia portugalega” (RIPCI PORTUGALEGA).

12:30: Visita de estudo a Vilarelho da Raia (Chaves- Portugal).

-Xantar no Centro Cultural de Vilarelho da Raia

SESIÓN DE TARDE

15:00: (de Portugal): Rota do contrabando entre Vilarelho da Raia (Portugal) e Rabal (Galicia).

19:00 h. (de Portugal): Regreso a Ourense.

COMITÉ ORGANIZADOR

Xosé Manuel Cid, Alicia González
Rosana Martínez, Raquel Rey,
Xerardo Pereiro, Chus Álvarez,
Xerardo Feijóo, Santiago Veloso,
Esmeralda Carvalho, Raquel Iglesias
Xavier Álvarez.

COMISIÓN CIENTÍFICA

Prof. Dr. Xosé Manuel Cid

Universidade de Vigo

Prof. Dr. Xerardo Pereiro

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro

Prof. Dr.a Carla Ribeiro

Instituto Politécnico do Porto

Prof. Dr. Alvaro Campelo

Universidade Fernando Pessoa

Prof.a Dr.a Cristina Sánchez Carretero

Instituto de Ciencias do Patrimonio (INCIPIT) – CSIC

Prof.a Dr.a Rita Azevedo

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro

Prof. Dr. Alexandre Parafita

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro

Prof.a Dr.a Alice Semedo

Universidade do Porto

Prof.a Dr. David Felismino

ICOM – Portugal

Prof.a Dr.a Guadalupe Jiménez Esquinas

Universidade de Santiago de Compostela

Prof. Dr. Carlos Pazos

Universidade do Minho

Prof.a Dr.a Ana Carvalho

Universidade de Évora

Prof. Dr Manuel Luís Cunha

Universidade do MInho

Prof. Dr. Octávio Sacramento

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro

Prof.a Dr.a Teresa Vicente

Universidad de Valencia

Prof. Dr. Xavier Roigé

Universitat de Barcelona

Prof. Dr. César Llana

Museo Etnológico de Ribadavia

Prof. Dr. Luís Costa Vázquez

Universidade de Vigo

Prof. Dr. Diego Amoedo

Universidade Federal do Oeste do Pará

Prof.a Dr.a Glória Solé

Universidade do Minho

Prof.a Dr.a Paula Godinho

Universidade Nova de Lisboa

Prof. Dr. Joaquim Escola

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro

Prof.a Dr.a Fátima Braña Rey

Universidade de Vigo

Prof.a Dr.a Beatriz Comendador Rey

Universidade de Vigo

Prof.a Dr. Xosé Constenla Vega

Universidade de Vigo

Prof.a Dr.a Isabel Mociño González

Universidade de Vigo

Prof. Dr. Xosé Manuel González Reboredo

Museo do Pobo Galego

Prof. Dr. Humberto Martins

UTAD e CRIA

Prof.Dr. Norberto Santos

Universidade de Coimbra

Prof.Dr.a Marta Prista

Universidade Nova de Lisboa e CRIA

Prof.Dr.a Filomena Sousa

Universidade Nova de Lisboa

Dr. Lois Ladra

AGANTRO

Prof.Dr.a Sharon Roseman

Memorial University Newfoundland

Prof.Dr.a Chiara Bartolotto

Institut interdisciplinaire d´antropologie du contemporain at EHESS, Paris

Dr. Manuel Vilar

Museo do Pobo Galego

Prof.Dr. Carlos Nogueira

Universidade de Vigo

COMUNICACIÓNS

CHAMADA PARA PRESENTACIÓN DE COMUNICACIÓNS:
1. Presentación: Acéptanse comunicacións orais, textuais e audiovisuais libres en relación coa temática da relación entre o PCI e a educación nunha perspectiva ampla e desde unha mirada multidisciplinar. As persoas interesadas deverán enviar un resumo-abstract co límite de 300 palabras no que exporán as súas propostas (técnicas, científicas, académicas…).
2. Formato do envío da proposta comunicación (abstract, resumo):
-Título da comunicación:
-Nome dos autores:
-Organización ou institución:
-Correo electrónico:
-Resumo (até 300 palabras) en português, galego, español, inglés, francés… Incluir nel o obxecto de investigación – acción – práctica; metodoloxía; contexto, e principais contributos para o coñecemento da relación entre PCI e educación.
-5 palabras chave.
-Enviar vía mail para: alicia.gonzalez.barreiro@uvigo.gal, rosana.mr@uvigo.gal
3. Selección e publicación: As propostas serán avaliadas pola Comisión Científica do Encontro para a súa presentación oral durante o encontro (17 de novembro 2023). Os resumos das comunicacións serán publicados nas actas do encontro e as mellores poderán ser recomendadas para a publicación na revista Raigame (ver: http://www.raigame.gal/romaria/publicacions/) ou outras publicacións científicas indexadas.
4. Prazo límite para envío de propostas de comunicación: 31 outubro de 2023.
5. Data de comunicación de aceptación ou recusa: 6 novembro de 2023.
6. Posteriormente á presentación oral no congreso establecerase un prazo para a redacción do documento definitivo que será sometido á avaliación do comité científico para valorar a posible publicación.
7. Matrícula e inscrición dos comunicantes: 20 Euros.
-Pagamento a realizar no momento de confirmación
-Data límite para pagamento: 13 de novembro

MATRÍCULA

Preme aquí para acceder ao formulario de inscrición

Os participantes no congreso recibirán unha cerficación da Universidade de Vigo ou do Centro de Formação Vale do Minho.

Matrícula xeral: 30 € (comida e desprazamento de Ourense a Vilarelho da raia)

Só matrícula: 20 € (sen desprazamento e comida)

Reducida ( estudantes, e persoas desempregadas e xubiladas): 15 € (comida e desprazamento de Ourense a Vilarelho da raia)

Só matrícula (estudantes, e persoas desempregadas e xubiladas): 10 €

Gratuito para comité científico, organizador e ponentes convidados.

INGRESOS:

Concepto:
Congreso Internacional PCI+EDUCACIÓN: PONTE ENTRE ESCOLA E SOCIEDADE

ABANCA

ES57 2080 5115 1530 0007 4489

Envío de xustificantes: pontenasondas@pontenasondas.org

COMO CHEGAR