Foto antiga dos avós

A FOTO MÁIS ANTIGA DOS TEUS AVÓS * Sorteo de premios para cada foto enviada ( con nome, apelidos e concello )

NOTA: Para enviar as fotografías e os debuxos é preciso estar rexistrado na web. AQUI. Se eres mestre/mestra podes subir todas as fotos dos alumnos dende a mesma conta de usuario. Si xa está rexistrado pulse no menú ACCEDER para entra na súa conta e poder subir as fotos.

NOTA: Para enviar as fotografías e os desenhos é preciso estar registado na web. AQUI. Se es professor podes subir todas as fotos dos alunos a partir da mesma conta de usuário. Sim já está registado pulse no menú ACESO para entra na sua conta e poder subir as fotos.

NOTA: Para enviar las fotografías y los dibujos es necesario estar registrado en la web. AQUI. Si eres maestro/maestra puedes subir todas las fotos de tus alumnos desde la misma cuenta de usuario. Si ya está registrado pulse en el menú de ACCESO para acceder a su cuenta de usuario

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here